Jdi na obsah Jdi na menu
 


Železniční stanice v datech 2

15. 8. 2009

Datová tabulka II.

4.6.1921

Zavedeno elektrické osvětlení v dopravní kanceláři

24.11.1921

Zrušeno vojenské nádražní velitelství

28.2.1922

Zrušena výhybna Rychvald a přebudována na zastávku

15.10.1923

Předáno do užívání první zařízení pro parní vytápění

souprav. Původně bylo na 2. nástupišti u 1. kusé koleje,

za války bylo přeloženo ke stavědlu č. 5

1.6.1924

Provedena změna v začátku trati, v důsledku toho došlo

k přečíslování staničních i traťových kolejí,

výměn a návěstidel

19.10.1925

Do provozu uvedeno nové desinfekční zařízení pro čištění

osobních vozů na levém přednádraží

1925

Opravena dlažba v podchodu,  u stěny postaveno

druhé čerpadlo.V čerpárně vody z Odry ve Vrbici

byly zřízeny filtrační komory.

Upraveny místnosti budovy č. 298 (červená administrativní)

na kanceláře správy výtopny.

10.10.1927

Váha v koleji 27 (Mexiko) byla opatřena elektrickým

pohonem, nosnost 45 tun.

1929

Přestavěna skladiště firmy Bachrach

1930

Vystavěno nové skladiště pro rychlozboží.

Vystavěno 4.nástupiště.

1939 - 1945

Vybudován Skřečoňský nadjezd.

Postaveno 12 elektrodynamických a mechanických

stavědel

Nově vybudováno vjezdové nádraží (šunychelské),

Odstavné nádraží (židovské), Zevní nádraží (Vrbice)

s nadjezdem.

Nová sedmipatrová  administrativní budova (v areálu depa)

Započato s budováním motorové remízy.

Položena Waldhofská spojka mezi KBD a hlavní tratí.