Jdi na obsah Jdi na menu
 


Za vynikající pracovní úspěchy a výsledky v plnění hospodářského plánu za uplynulá léta 1950 – 1955 byla železniční stanici poskytnuta Správou dráhy v Olomouci značná finanční odměna v dubnu roku 1956. Náčelník stanice V.Pščolka a výbor ROH rozhodli, že tyto finanční prostředky budou vloženy do vybudování rekreačního střediska. Byla vytypována lokalita – údolí Jestřábího potoka u říčky Lomianky v Dolní Lomné. Po vyřízení formalit spojených s pronájmem pozemku bylo přistoupeno k výstavbě.

 

Rekreační středisko železniční stanice v Dolní Lomné bylo budováno v několika etapách. Jako první byla postavena chatka, která dostala jméno Jana. Parta svépomocných „stavbařů“ byla denně doplňována o 10-20 pracovníků stanice, kteří zde pracovali zcela zdarma v rámci přijatých závazků. O víkendu brigádníky doplňovali administrativní zaměstnanci, kteří se nemohli zúčastňovat prací v běžném pracovním týdnu. Na první etapě pracovalo celkem 162 pracovníků, kteří zde odpracovali 10 000 brigádnických hodin. Finanční náklady se vyšplhaly na 60.000 Kčs. V první etapě bylo vybudováno pět chatek, které byly pojmenovány Jana, Věra, Jarmila, Anna a Božena.

ObrazekStředisko bylo slavnostně otevřeno u příležitosti Dne železničářů 26.8.1956 za účasti ředitele dráhy Františka Vokáče. Ten byl tak překvapen tím, co brigádníci vybudovali za tak krátkou dobu (cca 3 měsíce), že na místě slíbil věnovat na stavbu dalších chat 70.000 Kčs z ředitelského fondu. Další dary následovaly – Ústřední výbor Svazu zaměstnanců železnic věnoval na další výstavbu 90.000 Kčs. Pro další etapu výstavby střediska se tedy sešlo na tehdejší dobu značné množství finančních prostředků.

 

Druhá etapa byla zahájena 19.3.1959, ale už týden nato zjistili brigádníci, že vytyčovací kolíky dalších chat jsou vytrhané. Následně předseda MNV Mosty u Jablunkova a lesník Lesní správy vznesli námitky proti výstavbě dalších chat, nelíbilo se jim, že by měly zabírat ornou půdu. Stavba byla přerušena do vyjasnění celé situace. Už 1.dubna 1959 bylo svoláno jednání všech zainteresovaných stran na ONV v Českém Těšíně, kde bylo s konečnou platností rozhodnuto, že parcela 418/1 bude pronajata pro výstavbu rekreačního střediska, byť stejná dohoda byla sjednána již před začátkem stavby v roce 1956. 3.dubna 1959 se tedy opět započalo se stavbou dalších chat. Chaty byly předány do užívání 10.6.1959, ale ještě bylo nutno provést dokončovací práce a stavbu vodovodu. V té době ale nastoupil na vojenské cvičení náčelník Pščolka a na „stavbě“ se přestaly plnit stanovené úkoly, brigádníci projevovali nechuť a nezájem o další stavbu, když na ně nikdo nedohlížel. K tomu se přidalo deštivé počasí a tak se stavba téměř zastavila, nicméně s velkými potížemi byly dokončeny alespoň ty nejnutnější práce a do 5.12.1959 byl proveden úklid venkovních prostor.

 V roce 1965 začaly „prosakovat“ zprávy, že v údolí Lomné má být vybudována přehrada, což pochopitelně by mělo devastující vliv na rekreační středisko. Proto byl vznesen dotaz na ONV Frýdek Místek, kde byli odboráři uklidněni, že nejméně do roku 1970 se s budováním přehrady nepočítá. Proto bylo rozhodnuto, že vystavěné chaty, které byly hojně využívány, projdou generální opravou, opět formou brigádnických akcí.
 Další kousek do rekreačního střediska přibyl v roce 1967. Byla to chata Marcela, která měla sloužit jako „prozatímní“ společenský dům, než bude vystavěn větší a bytelnější kulturní dům. Stanice v tomto roce objednala celkem tři tyto montované domky (jeden za 14.770 Kčs), dva z nich však našly využití ve Vrbici u stavědla 11 a 13.  „Marcela“ byla slavnostně pokřtěna v Dolní Lomné dne 22.7.1967.
 Následně měla být v roce 1968 vystavěna „ústřední chata“ za 300.000 Kčs z fondu Správy Střední dráhy, k tomu však nedošlo pro odpor ONV Frýdek Místek, jehož odbor výstavby odmítl vydat stavební povolení. 
 

Tím prakticky skončilo budování rekreačního střediska, následně se již vybudované pouze vylepšovalo a opravovalo.

 

Náhledy fotografií ze složky Rekreační středisko Dolní Lomná