Jdi na obsah Jdi na menu
 


KBD po světových válkách

28. 8. 2009

KBD byla komplikovaně řízena z Budapešti, což vyvolávalo potíže při řízení provozu dráhy. Proto akcionáři této soukromé společnosti předali KBD do užívání Československým státním dráhám . Stalo se tak  21.1.1921, čímž se sloučil provoz i v železničních stanicích obou drah – KBD i ČSD. Slezské tratě spravovalo ředitelství státních drah v Olomouci, slovenskou část  tratí ředitelství drah v Košicích. Když se následně vládě podařilo odkoupit většinu akcií společnosti, bylo generální ředitelství v Budapešti zrušeno a dne 22.4.1927 přeneseno do Československa.

Vedlo to také k tomu, že nádraží se značně rozrostlo. Mimo jiné i o samostatnou správu výtopny na vnějším nádraží (ta byla od svého vzniku v roce 1910 jen expoziturou výtopny ostravské).

 ObrazekV této době také dochází  nejen ke sloučení obou drah, ale také k rozšiřování nádraží a k jeho modernizaci. Některá zařízení a budovy, vesměs sloužící dřívějšímu válečnému účelu,  byla přebudována, jiná  byla zrušena. Až na všeobecnou hospodářskou krizi, která postihla také Ostravsko, šel rozvoj průmyslu i těžby prudce nahoru a s tím i doprava na KBD. Rozvoj trval téměř dvacet let, až do vypuknutí druhé světové války.

I pro Německo měla KBD značný význam, v Bohumíně se tvořily početné relace a KBD byla zavalena vojenskými trasporty daleko více než za 1.světové války. Faktická existence KBD skončila v roce 1940. Na společné poradě Německa, Slovenska  a Maďarska byla společnost KBD, jejíž akcie měla v rukách stále protektorátní vláda, zrušena a majetek i závazky byly přiřčeny Slovenskému štátu. Ustupující německá armáda v roce 1945 zničila celé bohumínské nádraží, včetně nádraží KBD. Kompletně byla zničena výtopna jak na hlavním nádražní, tak i výtopna KBD.

Výtopna na hlavním nádraží byla obnovena velmi rychle, výtopna KBD nikoliv. Koleje v obvodu výtopny sloužily jako odstavné pro Obrazeklokomotivy, které byly zavlečeny v době války z Polska a Maďarska. Některé z těchto lokomotiv byly po komisionálních prohlídkách dány do provozu na pracovní vlaky a k posunu. Po dodávce nových lokomotiv do výtopny na hlavním nádraží tato výtopna nesdostačovala a začalo se uvažovat o zprovoznění druhé, dosud nečinné výtopny KBD.

Obnovení provozu ve výtopně KBD se realizovalo v roce 1949 a byly sem přesunuty lokomotivy řady 534.03 a 555.0  pro nákladní vozbu. Provoz zde ale netrval dlouho - už v roce 1953 bylo rozhodnuto, že se výtopna opět zruší. Po přesunu lokomotiv zůstal ve výtopně jen velmi omezený provoz, který se zde udržel až do elektrizace tarti v roce 1964 a následně byl zrušen. Poté zde byly zřízeny dílny, objekty sloužily i pro elektroúsek a mostní obvod. Remíza KBD definitivně "ukončila" veškerou činnost v roce 2007, kdy byla zbourána.

 

Náhledy fotografií ze složky KBD